The California coast through Edward Weston's lens – an audio slideshow

– an audio slideshow